Category

News

Update Corona virus – BGL Contingency plan

By | News, Nieuws

Dear Customer,

In response to the Corona virus outbreak, we would like to give you an update of the current situation and the consequences.

The situation continues to evolve but BGL is well prepared for the challenging task ahead and remains strongly committed to mitigate the potential impact on our customers supply chains. Our government has now ordered a lock-down of the public sector till the sixth of April and several countries are doing the same.

Our mission is to eliminate or reduce transmission of the virus into and within our business and to flatten the curve of potential contamination to ensure the health of colleagues and business continuity. Part of this is of course to ensure that we do not transmit any risk to our customers, partners and suppliers.

In order to coordinate and control daily operations we have set up the COVID-19 team.

With immediate effect and until further notice, Best Global Logistics B.V. is implementing an updated Corona virus (COVID-19) contingency plan.

The updated contingency plan has the dual purpose of minimising the spread of the virus and to protect our colleagues, business partners and the business.

With the contingency plan and measures initiated we are considering the health and safety of our colleagues and at the same time the continuous supply and service to our customers.

With these measures we also wish to assist public health authorities in their treatment of the virus by doing what we can to minimize the spread of the COVID-19 and react accordingly in case of contamination cases.

Kind regards,

John Burgstra

CEO

The market share of Rotterdam port is increasing - Best Global Logistics

The market share of Rotterdam port is increasing!

By | News

In the first half of 2018, the port of Rotterdam realized a throughput of 232.8 million tonnes. The growth in container transhipment continued to be almost 6 percent compared to the first half of 2017.

Market share of Rotterdam port is increasing
The market share of the port of Rotterdam also increased in comparison with other ports in the Hamburg-Le-Havre range.

Outlook
Although the global economy benefits from the measures that promote free trade, import tariffs and trade quotas are an obstacle to world trade.
In addition, the relations between large trading blocks are tense and it is uncertain whether the negotiations lead to a new trade agreement after brexit.

A prospect of further growth is therefore uncertain, but certainly not impossible.

For the time being, the volume movements in the port of Rotterdam do not seem to be the result of the recent trade-restricting measures since the effect can only be measured after some time. The Port of Rotterdam Authority will continue to follow developments closely, we will keep you informed!

Source: Port of Rotterdam Authority

Tim Easley

Airfreight rises by more than 2%

Luchtvracht stijgt opnieuw met ruim 2%

By | News, Nieuws

Afgelopen woensdag presenteerden de internationale brancheorganisatie IATA de nieuwe cijfers omtrent het luchtvrachtverkeer. En wat blijkt? Het luchtvrachtverkeer is in juli opnieuw met 2,1 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Ondanks de stijging is de groei ver beneden de gemiddelde groei van 5,1 procent zoals we zagen in de afgelopen vijf jaren.

CEO Alexandre de Juniac van IATA mikt ondanks de tegenvallende groei in juli evenwel nog steeds op een groei van vier procent voor heel dit jaar. De topman erkent dat de neerwaartse risico’s zijn toegenomen. ‘De handelsoorlog en de daarmee gepaard gaande onderhandelingen tussen China en de VS zetten druk op de monidiale economie. Bij handelsoorlogen zijn er alleen maar verliezers’. Aldus Alexandre de Juniac.

Op alle continenten groeide ook het vrachtvervoer, met uitzondering van Afrika (-8,3 procent). In Europa ging het om een stijging van 2,6 procent.

Bron: IATA
Foto: Nils Nedel via Unsplash

Traffic growth in ports driven by container sector

Containervervoer zorgt voor groei zeevaart

By | News, Nieuws

De totale overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in 2017 met ruim 1 procent gestegen tot 595 miljoen ton. De groei van de zeevaart zat vorig jaar grotendeels in de containervaart. De overslag van natte bulkgoederen (aardolie en aardolieproducten) nam met 3 procent af. De aan- en afvoer van droge bulkgoederen (kolen en ijzererts) bleef nagenoeg gelijk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

Groei containervervoer

 

In de periode 2011-2016 is de containeroverslag licht gegroeid, met 1 procent. Vorig jaar nam de aan- en afvoer van containers fors toe met ruim 13 procent. Van de geloste containers is in 2017 bijna 38 procent met andere containerschepen doorgevoerd naar andere zeehavens, het zogenaamde transshipment-vervoer. In 2015 was het aandeel transshipment-containers gedaald naar minder dan een derde van alle aangevoerde containers. De transshipment van containers nam vorig jaar met 30 procent toe. Meer dan 70 procent van de groei in het totale containervervoer in 2017 bestond uit container-transshipment. Vooral vanwege de goede toegankelijkheid voor grote containerschepen en de beschikbare terminalcapaciteit is Rotterdam een aantrekkelijke haven voor deze vorm van doorvoer. Een op de vijf transshipment-containers bevat hout en papier. In de Rotterdamse haven worden containers met hout uit Finland, Rusland en Zweden overgeslagen met bestemming China.

Fors minder stookolie naar Azië

 

In tegenstelling tot de containergoederen is de hoeveelheid natte bulkgoederen juist afgenomen, en wel met ruim 3 procent tot bijna 273 miljoen ton. Dit is bijna de helft van alle goederen die gelost of geladen zijn in Nederland. De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan de stagnerende overslag (-17 procent) van aardolieproducten, en dan voornamelijk de uitvoer van stookolie, in de haven van Rotterdam. Deze goederen komen voor een groot deel uit Rusland om dan via Rotterdam naar Azië verscheept te worden. Doordat tankers hun diensten goedkoop aanbieden, is het minder interessant geworden om de olie eerst in Rotterdam op te slaan, om die daarna per mammoettanker naar Azië te vervoeren.

De aan- en afvoer van ruwe aardolie bleef vrijwel gelijk. Hierbij is de afvoer via de zee in gewicht te verwaarlozen. Bijna de helft van de ruwe aardolie die aangevoerd wordt in de haven van Rotterdam gaat via de pijpleiding door naar België (64 procent) en Duitsland (36 procent). De overige natte bulkgoederen betreft voornamelijk chemicaliën. Bij dit soort goederen was een stijging te zien van de overslag van ruim 55 procent.

Meer ertsen aangevoerd vanuit Brazilië en Zuid-Afrika

De totale overslag van droge bulkgoederen bleef in 2017 vrijwel gelijk (-0,2 procent) ten opzichte van een jaar eerder. De aanvoer van ertsen had een positief effect op de ontwikkeling. Hier was een stijging van 9,4 procent te zien (+3,5 miljoen) die voor een groot deel is te danken aan de toename van ertsen vanuit Brazilië en Zuid-Afrika. De totale aan- en afvoer van ertsen in 2017 bedroeg 41 miljoen ton.

De aan- en afvoer van kolen daalde in 2017 met 5,5 procent. Dit was vooral in de haven van Rotterdam te zien, waar de aan- en afvoer van kolen met bijna 10 procent daalde tot ruim 25 miljoen ton. Dat kwam grotendeels doordat er in Nederland twee en in Duitsland maar liefst zes kolencentrales dichtgingen. Voor meer informatie over kolen, zie ook het artikel dat vandaag verscheen hierover.

 

 

 

Bron: CBS