Vi er forpliktet til fremtidens forsyningskjede.

Forpliktelse til bærekraftig utvikling.

Vårt ansvar går utover det å tilby logistikkløsninger av høy kvalitet. Transport er viktig for global handel, men det har også en negativ innvirkning på miljøet. I Best Global Logistics føler vi oss ansvarlige for å holde vårt fotavtrykk så lite som mulig. Vi har iverksatt arbeidsmetoder som reduserer karbonforbruket og gjør forsyningskjeden vår grønnere. Og vi kan ikke gjøre dette alene!

Fordi vi knytter sammen bedrifter og enkeltpersoner over hele verden, mener vi det er nødvendig å tenke grønt og handle bærekraftig.

Vi tar de grønne stegene sammen.

Som en global aktør i forsyningskjedebransjen, streber vi kontinuerlig med å forbedre produktiviteten vår ved å samarbeide med partnere i kjeden. Samtidig som vi ønsker å forbedre forutsigbarheten i varestrømmen og iverksette innovative løsninger for våre kunder, vil vi ta miljøet i betraktning ved alt vi gjør.

Vi vil bruke vår forhandlingskraft til å fremme grønne aktiviteter og motivere våre partnere til å delta. Enhver forbedring betyr noe.

En liten endring i arbeidsmåten vår kan utgjøre en stor forskjell for vår verden. For det første er vi forpliktet til å undersøke vår virksomhet nøye, og gjøre disse forpliktelsene til raske seiere. Med vår Going Green-strategi etablerer vi en positiv innvirkning. Foruten å sette egne mål for bedriften, ønsker vi å oppnå en grønnere utvikling sammen. Vårt veikart setter søkelys på å møte individuelle mål og gjøre disse til forpliktelser.

Utvikling av bærekraftige løsninger.

Fokus på effektiv global konsolidering av forsendelser.
Vi er ansvarlig for å organisere transporten av forsendelser effektivt og med smart bruk av den totale tilgjengelige transportkapasiteten.
Vi ønsker å tilby kunder biologisk nedbrytbar innpakning.
Ved palletering eller ompakking av forsendelser har vi muligheter til å gjenbruke materialer og velge mindre miljøforurensende emballasje.

Oppnå papirløse drifts- og regnskapsprosesser.

Selv om transportbransjen er en tradisjonell bransje der papirdokumenter er av stor betydning, spesielt i visse deler av verden, utvikler bransjen seg og flere digitale løsninger blir tilgjengelige.

Separere avfall og kun bruke leverandører av fornybar energi.

Å skille avfall og inngå kontrakt med leverandører av grønn energi, er avgjørende av to grunner: det er bedre for miljøet og det behandles på riktig måte.

Forsikre riktig håndtering og lagring av farlig gods.

Fordi farlige stoffer kan utgjøre en trussel for miljøet og mennesker hvis de ikke håndteres med forsiktighet og profesjonalitet. Vi investerer tid og ressurser i kunnskapen til medarbeidere som er involvert i DG-forsendelser, og terminalene våre er utstyrt med trygge og sikre anlegg. I tillegg samarbeider vi med fagfolk innen dette feltet for å sikre at DG-håndteringen vår oppfyller høyeste standarder.

Etablering av klientpiloter ved bruk av elektriske lastebiler.

Investering i elektrisk mobilitet.
Vi er heldige å ha langsiktige partnere som vi kan samarbeide med for å iverksette mer miljøvennlige løsninger, slik at vi kan etablere klientpiloter med elektriske lastebilleveranser.

Mer effektivt og effektivt.

Alternative modaliteter og multimodale logistikkløsninger er alltid i fokus.

Bli med på flyselskapets bærekraftige biodrivstoffprogrammer.

Vi streber etter å levere grønn logistikk.
For å sikre fremtiden for kommersiell luftfart er overgangen fra fossilt drivstoff til biodrivstoff av høy prioritet. Biodrivstoff kan redusere karbonutslipp med inntil 80% sammenlignet med fossilt drivstoff.

Vi går foran.

Som global speditør ønsker vi å gå foran som godt forbilde i bransjen.

Tilpasset CO2-rapportering

Tenk grønt, vær bærekraftig.

Målet er å kunne evaluere tiltak som er iverksatt for å forbedre våre miljøtiltak. En intern arbeidsgruppe undersøker og måler karbonavtrykket til BGL for 2020 og vil fortsette å overvåke CO2-utslipp forårsaket av varetransport på vegne av våre kunder.

Måling av utviklingen vår.

Gjennom overvåking, måling, analyse og forbedring oppfyller vi bevisst kravene vi stiller til servicenivå, kvalitetsprosedyrer og miljøledelsessystem. Vi er ISO 14001: 2015-sertifiserte siden 2015 og ISO 9001: 2015-sertifiserte siden 2010, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle prosedyrene våre. For å realisere våre mål utviklet BGL et team av dedikerte og dyktige fagpersoner som driver en fullt integrert IT-plattform, med fokus på god utførelse av jobbene våre.

Bærekraft og miljøvennlig innovasjon er viktig for alle mennesker på jorden. Vi forplikter oss til å spille vår rolle.