Project: LNG Tank from India to Portugal

Moving an urgently required LNG Tank from Kandla, India to Setubal, Portugal during Christmas needed a swift, reliable, and competitive solution. BGL Projects turned to the chartering market to find the best solution.

Massive modules for LNG project

When the world’s first operating Floating Liquified Natural Gas (FLNG) vessel was being built, BGL was one of the few to be involved.

Verdens første FLNG

Når verdens første operasjonelle flytende anlegg for å produksjon av naturgass (Floating Liquefied Natural Gas – FLNG) ble bygd, var BGL en av de viktige leverandørene til prosjektet.

Bevis av vårt engasjement

Kjenn kundene like godt som dine beste venner. BGL tar forholdet til kundene seriøst. Dette er ikke noe vi bare snakker om, det utvises i det daglige arbeidet.

Juleartikler fra Kina

Vi mottok en ordre om å transportere en stor forsendelse av juleartikler fra Asia til Nederland. Punktlig levering var høy viktighet ettersom varene måtte distribueres til ulike butikker og hagesentre i Europa i god tid før jul.

Prosjekt: Gassmoduler

Vi ble utnevnt i fellesskap av to av kundene våre, leverandør og kjøper, til å sørge for den beste transportløsningen av 3 store gassmoduler fra et fabrikasjonsverft i Qidong til Keppel Shipyard i Singapore.

Koronakrisen: 250 flyvninger

Vi fikk en spesiell henvendelse fra en kunde innen medisinsk sektor. En stor mengde medisinske forsyninger måtte transporteres fra Asia for å forsyne nederlandsk helsevesen.