Bevis av vårt engasjement

Kjenn kundene like godt som dine beste venner. BGL tar forholdet til kundene seriøst. Dette er ikke noe vi bare snakker om, det utvises i det daglige arbeidet.

Koronakrisen: 250 flyvninger

Vi fikk en spesiell henvendelse fra en kunde innen medisinsk sektor. En stor mengde medisinske forsyninger måtte transporteres fra Asia for å forsyne nederlandsk helsevesen.