Bevis av vårt engasjement

Kjenn kundene like godt som dine beste venner. BGL tar forholdet til kundene seriøst. Dette er ikke noe vi bare snakker om, det utvises i det daglige arbeidet.

Dele: 

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

For eksempel ved å uttrykke oppriktig interesse, ved å bli kjent med virksomheten til kundene og kjenne de ansatte. Ikke bare ledelsen, men også de som jobber med logistikk på gulvet. Forståelsen av et skip som må ligge til kai for å vente på deler faktisk er bortkastede penger for hver time som går.

“Et kundeforhold er som et godt ekteskap, langvarig, forpliktende og med gjensidig respekt for hverandre”

Ronald Middelburg, Director Rotterdam – BGL NL

Noen kunder har kanskje spesifikke preferanser eller innsigelser mot visse forhold på grunn av forskjellig kulturell bakgrunn. Kulturelle forskjeller er nødvendigvis ikke noe som trenger å stå i veien for godt samarbeid. Ved å vise respekt og dra lasset i samme retning for å finne en løsning som kunden er komfortabel med. Det å lette byrden til klientene våre, er det viktigste produktet vi har. Vi viser også respekt for relasjonene ved å behandle samtlige kunder og leverandører slik vi ønsker å bli behandlet selv. Uansett størrelse, hver kunde er like viktig. Hvis det oppstår et problem, leter vi ikke etter syndebukker eller snur ryggen til. Vi setter oss ned, likegyldig til hva som forårsaket problemet, tar ansvar og fikser problemet. Vi blir kun fornøyde når problemet er helt løst og kunden er fornøyd.

Dele: 

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Se andre kundereferanser

Verdens første FLNG

Når verdens første operasjonelle flytende anlegg for å produksjon av naturgass (Floating Liquefied Natural Gas –...

Prosjekt: Vannkraft

Da Best Global Logistics Norway ble tildelt én av flere vannkraftprosjekter de siste årene, var det...