Prosjekt: Gassmoduler

Vi ble utnevnt i fellesskap av to av kundene våre, leverandør og kjøper, til å sørge for den beste transportløsningen av 3 store gassmoduler fra et fabrikasjonsverft i Qidong til Keppel Shipyard i Singapore.

Dele: 

Vi ble utnevnt i fellesskap av to av kundene våre, leverandør og kjøper, til å sørge for den beste transportløsningen av 3 store gassmoduler fra et fabrikasjonsverft i Qidong til Keppel Shipyard i Singapore. Vi ble utvalgt til å forestå komplett prosjektstyring, Best Global Logistics Norway engasjerte også en anerkjent Marine Warranty Surveyor (MWS) til å godkjenne alle trinn i flyttingen. Dette inkluderte utlastning fra fabrikasjonsverftet, lektertransport til en havn i Shanghai, overføring til HLV og endelig lossing i Singapore. All prosjektering, dokumentasjon og planlegging ble smidig utført og MWS-en kunne behørig godkjenne hvert trinn uten forsinkelse. Altus fremforhandlet de best passende chartervilkårene i kundens interesse og sørget for velkoordinert ankomst av utstyr benyttet til operasjonene. Tilstedeværelse på hvert sted i Kina både før og under operasjonene sørget for at hver fase ble utført profesjonelt og innenfor tidsrammene etter de høyeste internasjonale standardene og til forventningene av kundene fra olje- og gassindustrien. Altus var gjennomgående midtpunktet mellom leverandører, underleverandører eksterne interessenter, kunder, verft, MWS, utstyrleverandører og partnere.

Gassmodulene overskred 11 000 RT og veide ca. 1000 tonn totalt, med det tyngste enkeltløftet på ca. 550 tonn. Det var betydelige utfordringer knyttet til tilgjengelig tid for planlegging grunnet eksterne forsinkelser og en mangel på tilgjengelighet av visse typer utstyr. En bergingsoperasjon i nærheten ble også gjennomført før våre løft som krevde at vi jobbet hardt for å sikre tilgang til en 1800 tonns flytekran. Språkbarrierer, variasjoner i sikkerhetskultur og krav til teknisk dokumentasjon var også hindre som måtte overvinnes. Nøkkelfaktorene for at dette prosjektet ble vellykket, lå i detaljert planlegging med kreative løsninger, kulturell kunnskap, utvelgelsen av passende partnere og en fysisk tilstedeværelse gjennom prosessen og operasjonene. Best Global Logistics Norway har en anerkjent merittliste av tilsvarende transportoppdrag under lignende omstendigheter og er godt kjent med utfordringene som kan oppstå. Modulene ble levert i den tidlige delen av leveringsvinduet i Singapore, og ble trygt losset direkte fra HLV til gassfartøyet.

Dele:

Se andre kundereferanser