Nyhetsoppdatering oktober 2021

Kjære kunde og samarbeidspartner,

Vi ønsker å oppdatere dere om ulike hendelser som spiller in både på ledetid og rater fremover.

Dessverre ser vi at utfordringene i markedet siden begynnelsen av Covid-19 fortsatt vedvarer. Analytikere mener at denne transport – og forsyningskrisen kan vedvare helt til 2023. Vi håper dere tar dere noen minutter og leser en litt mer inngående forklaring under. Vårt ønske er å tilby våre kunder de beste løsningene til konkurransedyktige pris. Dessverre har en stor del av hverdagen vår blitt å meddele om både forsinkelser og økte rater.

Container-rotasjon

Flere land i Asia er fortsatt rammet av nedstengning og restriksjoner knyttet til Covid-19. Lokale utbrudd i havnebyer og fabrikker får store ringvirkninger for kapasiteten i både produksjon- og logistikk-kjeden. Det er mangler på arbeidskraft og utstyr for å få varene håndtert ut og inn av de ulike havnene. Det produseres containere for fult til verdensmarkedet, men grunnet både råvaremangel og rasjonering på strøm i Kina, er det begrensninger i produksjon. Dette gjelder selvfølgelig i flere segmenter.

En normal «container-rotasjon» er omtrent 90 dager. I dag er rotasjonen på omtrent 200 dager. Seiletid fra Kina til Norge var tidligere 42 dager, og er i dag i snitt 80 dager. De store endringene i transitt tid oppstår ved at det er forsinkelser i alle ledd. Først er det container mangel og arbeidskrafts mangel ut ifra havn, det kan ta opptil 3 uker før man får plass. De fleste seilingene går via andre havner på vei til Europa, og de samme forsinkelsene oppstår der. Til slutt ser vi store forsinkelser på omlastningshavnene på kontinentet, før det går videre opp til Norge.

Rater

Det er fortsatt rekordhøye rater, de er tidoblet siden mars 2020. På grunn av mangel på kapasitet er det kamp om plassen, de store aktørene og markedene (USA blant annet) betaler høyere rater og sikrer seg avganger. I tillegg ser vi at store aktører chartrer hele skip (IKEA). Kreftene i markedet tilsier dessverre at ratene vil holde seg høye godt inn i 2022, og til og med inn i Q1 2023.

Flyfrakt og tog

Kapasiteten bedret seg på flyfrakt, men vi ser at trykket på sjøfrakt har tilført ekstra trykk på flyfrakt igjen. Per i dag er prisforskjellen mindre enn den var, og importører og eksportører er villige til å betale mer for å få varene inn/ut. Vi jobber tett med tog-løsninger, det har vært en kraftig økning i dette segmentet. Vi bistår mange kunder med å splitte order, slik at noe kan gå med fly, og resterende med sjø eller tog.

Kontakt oss gjerne om dere lurer på noe, vi er her for å bistå.

Dele: 

Lurer du på hvilke tjenester vi kan tilføre din bransje?