Operasjonelle utfordringer og vedvarende høye rater

En oppdatering om et fortsatt utfordrende marked og vedvarende høye rater. Spesielt gjelder dette sjøfrakt og rail.

Den største innvirkningen er på Europas hovedhavner Rotterdam og Hamburg.  Her er det forsinkelser på grunn av dårlig vær, sterk vind og snøstorm. Disse faktorene forårsaker forsinkelser på både ankomst og avgang og dette i kombinasjon med lav vannstand i Elbe elven fører til lasterestriksjoner for både oversjøbåter og feedere.

Som en konsekvens av dette så skaper situasjonen forsinkelser og etterslep.

I tillegg til forsinkelser grunnet værmessige forhold har vår leverandør opplevd at to av deres båter har havarert og de har varslet beredskapsplan for den kommende og påfølgende uker.

Disse uforutsette og prekære hendelsene i kombinasjon med dårlig vær og overbelastning på de større havnene i Europa gjør at dette skaper store operasjonelle utfordringer.

Alle kunder som er berørt av forsinkelser vil bli kontaktet og vi gjør vårt ytterste for å gå tilbake til opprinnelige tidsplaner.

Til tross for at situasjonen er utenfor vår kontroll, følger vi nøye med og gjør vårt ytterste for å minimere konsekvensene.

Vedvarende høye rater

Dagens ratenivå tror vi fortsatt vil ligge på et forholdvis høyt nivå sammenlignet med fjoråret. Årsakene er flere og sammensatt, men volumene fra Fjerne Østen til USA og Europa holder seg fortsatt på et høyt nivå og vi opplever et betydelig etterslep.
Vi ser samtidig fortsatt store utfordringer med manglende utstyr til å dekke behovet samt at det oppstår store forsinkelser på terminalene grunnet Covid restriksjoner og karantenebestemmelser. Vi ser at et stort antall import containere blir stående lenge på mange terminaler rundt om i verden grunnet mangel og tilgang på sjåfører. Dette reduserer antall tilgjengelige containere da det tar tid før de returneres tomme til depot.
Tilsvarende ser vi også at skjer i Asia, og Kina spesielt. Mange fabrikker opplever at de ikke får godset sitt ut fra fabrikken på grunn av sjåfør mangel og ulike karantebestemmelser.

Vi tror derfor at ratene vil holde seg på et høyt nivå frem til midten av Q2 før det vil synke.

Dele: 

Lurer du på hvilke tjenester vi kan tilføre din bransje?