Siste nytt om frakt markedet - Suez-kanalen og mulige konsekvenser

Suez-kanalen

Som de aller fleste har fått med seg har denne uken containerskipet MV Ever Given grunnstøtt i Suez-kanalen, og dermed blokkert kanalen for all trafikk. Skipet var på vei til Rotterdam i Nederland og drives av det taiwanske shippingselskapet «Evergreen». Skipet kom ut av kurs som følge av vanskelige vindforhold.

Til daglig passerer 50 skip kanalen i løpet av en dag. Trafikken gjennom kanalen gjennomføres med en daglig konvoi i både nordgående og sørgående rute. Minst 200 skip venter nå i kø på å kunne kjøre gjennom kanalen, med et estimat på 12% av verdens varer om bord.

Hvor store forsinkelser dette vil få avhenger av hvor raskt kanalen har blitt gjenåpnet, men egyptiske myndigheter har nå åpnet en historisk del av kanalen for å avhjelpe de mange skipene som står i kø.

Situasjonen overvåkes nøye, og de av kundene våre som får forsinkelses som en konsekvens av dette vil bli varslet.

Tog fra Kina

Vi kan informere om at vår leverandør nok en gang setter opp et dedikert tog fra Kina.

Toget har planlagt avgang fra Xian i uke 16 med forventet ankomst Oslo 5-7.05.21. Transittiden ligger på 15 dager fra avgang til ankomst Oslo. Dette er med andre ord den raskeste gjennomførbare transittiden fra Kina til Norge med tog.

Kapasiteten på blokktoget er 50×40`.

Siste frist i Xian blir den 15.04.21. I praksis betyr det at vi trenger å laste / hente containere hos avsender i Kina senest 12.04.21.

Vi kan allerede fra nå og frem til 09.04.21 ta imot bookinger og fortsatt rekke denne avgangen.

Kontakt oss dersom dere har en sending som blir klar i tidsrommet mellom slutten av mars og begynnelsen av april, så undersøker vi om det er mulig å få plass til din sending. Førstemann til mølla!

Dør-til-dør/ Courier

Vi kan dessverre fortsatt melde om store forsinkelser på leveringer i hele Europa som en konsekvens av Brexit. Sverige, England og Tyskland er der vi opplever de største forsinkelsene per i dag.

Det er svært mange selskaper som ikke har vært forberedt på de nye endringene, og vi opplever derfor store utfordringer ved fortolling innad i Europa noe som fører til at volumene hoper seg opp og forårsaker forsinkelser.

Dette er ikke forsinkelser relatert kun til våre samarbeidspartnere, men en direkte konsekvens av at alt av gods må være tolldeklarert før det sendes videre.

Vi jobber kontinuerlig for å holde oversikt over situasjonen, og følger sendinger tett.

Hamburg

I Hamburg har det oppstått flere hendelser som skaper forsinkelser. Det er vedvarende vannoverløp i havnen, stengte veier som følge av veiarbeid på innfartsårer inn til terminalen, demonstrasjoner og underbanning kommende helligdager i påsken.

Motorveien A7 som er hovedveien inn til terminalen ble i forrige helg stengt og all trafikk ble derfor omdirigert gjennom sentrum, noe som skapte en ekstrem trafikkork. I tillegg til dette var det varslet store demonstrasjoner i byen samme helg som også skapte trafikale utfordringer.

Mange arbeidere ved terminalen er pålagt å ta fri de røde dagene i påsken, noe som vil medfører stor mangel på arbeidskraft, dette vil også påvirke tidskjemaene til de ulike skipningene.

Alle disse hendelsene samlet gjør at enkelte anløp kan bli stengt og båter omdirigert. Vi overvåker situasjonen nøye og holde dere oppdatert skulle det oppstå ytterlige forsinkelser.

Dele: 

Lurer du på hvilke tjenester vi kan tilføre din bransje?