Energy

Energisektoren er en betydelig og kritisk bransje under stadig endring. Denne kritiske rollen betyr at det ikke er rom for feil eller forsinkelser, både til prosjekter eller operasjonell drift. BGL anerkjenner dette og tilbyr de beste løsningene for disse utfordrende prosjektene.

Din unike bransje

Strømforsyning til planeten

Leverandører av olje, gass og grønn energi er nøkkelspillere i kraftproduksjonen til hus og hjem, skoler, kontorer og drivstoffutvinning til ulike kjøretøy og fartøy. Håndtering av ekstreme høye krav og pågående innovasjoner som grønn teknologi, fornybar energi og kraftproduksjon, denne bransjen er mer dynamisk enn noen gang. Dette krever en logistikkleverandør som forstår kompleksiteten, risikoene og de høye kravene i energibransjen.


Jobbe med integritet

Deler av BGLs ekspertise involverer kartlegging av risikofaktorene for mennesker, dyr og miljøet denne bransjen står ovenfor. Kvalitet og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) er søylene som understøtter våre logistikkoperasjoner. Kvalitet og HMS betyr overenstemmelse og stabilitet i alle våre operasjoner innen bransjen. Det motiverer eget personell til å kontinuerlig være årvåken på måter å forbedre og øke produktiviteten til virksomheten din.

Vårt tilbud til deg

Fleksible og skreddersydde løsninger

  • Komplett administrasjon av alle inn- og utgående logistikk offshore
  • Spesiell prosjektlogistikk (for eksempel tunge løft og overdimensjonert utstyr)
  • Leveranser on- og offshore, og avsides/vanskelige lokasjoner
  • Logistikkoordinering ved omlokalisering av rigg og base
  • Håndtering av farlig gods
  • Cross-docking og konsoliderende løsninger
  • Multimodale transportmetoder (luft, sjø og bil/jernbane)


Vi optimaliserer og forbedrer effektiviteten med en smart forsyningskjede. Det store nettverket med partnere og aktører støtter og hever din egen virksomhet. Hvert prosjekt i denne bransjen er unik på sin måte, derfor tilbyr vi skreddersydde og innovative løsninger tilpasset dine spesifikke behov. BGL ønsker å bli sett på som deres partner i prosjekter, som jobber for samme målsetninger.

Hva vi gjør

Se den korte introduksjonen over alle tjenestene BGL leverer. Alle kundene er like viktige, uansett størrelse. Vi er stolt over å betjene bedrifter over hele verden.
Start video

Kundereferanser vi er mest stolte over

Verdens første FLNG

Når verdens første operasjonelle flytende anlegg for å produksjon av naturgass (Floating...

Lurer du på hvilke tjenester vi kan tilføre din bransje?

Vi opererer i hele verden

Med kontorer og lagerfasiliteter i alle verdenshjørner, samarbeider våre dyktige og dedikerte spesialister med noen av verdens ledende selskaper.