Verdens første FLNG

Når verdens første operasjonelle flytende anlegg for å produksjon av naturgass (Floating Liquefied Natural Gas – FLNG) ble bygd, var BGL en av de viktige leverandørene til prosjektet.

Da verdens første FLNG ble bygget, ble BGLs ekspertise, pålitelighet og evne til å levere integrerte tjenester en viktig faktor for ferdigstillelse og prosjektets suksess. Som totalleverandør av logistikktjenester og partner for kunden kunne BGL være med å planlegge alle aspekter av dette høyt profilerte milliardprosjektet.

Et detaljert budsjett og omfattende logistikkplan ble utarbeidet sammen med kundens prosjektledelse og innkjøpere. Gjennomføringen av BGL ble en stor bidragsyter for at prosjektet ble levert på tiden og innenfor budsjett. Alt av tunge moduler, utstyr og reservedeler ble håndtert i krevende lokasjoner og var med å tillate oppstart «first gas» på ønsket tidspunkt. Involvering i planleggingsfase, bygging, installasjon og drift har gitt en kjennskap til prosjektet som allerede er nyttig i gjennomføringen av neste prosjekt, som allerede er godt i gang. I tillegg har BGL under COVID-19 pandemien kunnet være med å løse store operasjonelle utfordringer med all koordinering og innleie av fly for transport og bytte av mannskap.

Share: 

Related cases