Prosjekt: Gassmoduler

Vi ble utnevnt i fellesskap av to av kundene våre, leverandør og kjøper, til å sørge for den beste transportløsningen av 3 store gassmoduler fra et fabrikasjonsverft i Qidong til Keppel Shipyard i Singapore.

Koronakrisen: 250 flyvninger

Vi fikk en spesiell henvendelse fra en kunde innen medisinsk sektor. En stor mengde medisinske forsyninger måtte transporteres fra Asia for å forsyne nederlandsk helsevesen.