Bevis av vårt engasjement

Kjenn kundene like godt som dine beste venner. BGL tar forholdet til kundene seriøst. Dette er ikke noe vi bare snakker om, det utvises i det daglige arbeidet.

Juleartikler fra Kina

Vi mottok en ordre om å transportere en stor forsendelse av juleartikler fra Asia til Nederland. Punktlig levering var høy viktighet ettersom varene måtte distribueres til ulike butikker og hagesentre i Europa i god tid før jul.