Onze toewijding aan het creëren van de keten van de toekomst.

Inzet voor duurzaamheid.

Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan het aanbieden van logistieke oplossingen van hoge kwaliteit. Transport is van vitaal belang voor de wereldhandel, maar het heeft ook een negatieve impact op het milieu. Bij Best Global Logistics voelen we ons verantwoordelijk om de negatieve impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. We implementeren werkmethodes die onze CO2-uitstoot reduceren en onze supply chain duurzamer maken. En dat kunnen we niet alleen!

Omdat wij bedrijven en individuen over de hele wereld met elkaar verbinden, vinden we het noodzakelijk om groen te denken en duurzaam te handelen.

We nemen de groene stappen samen.

Als een wereldspeler in de logistieke sector streven wij ernaar onze productiviteit voortdurend te verhogen door samen te werken onze partners, de voorspelbaarheid van de goederenstroom te verbeteren, innovatieve oplossingen te implementeren om onze industrie van dienst te zijn en rekening te houden met het milieu middels duurzame beslissingen die wij nemen. Wij gebruiken onze onderhandelingspositie om duurzame activiteiten uit te breiden en onze partners te motiveren om mee te doen. Geen verbetering is te klein voor deze kwestie.
Een kleine verandering in onze manier van werken kan een groot verschil maken voor onze wereld. In de eerste plaats committeren wij ons ertoe onze activiteiten nauwkeurig te onderzoeken en deze om te zetten in snelle winsten. Met onze Going Green strategie zorgen we voor een positieve impact. Naast het stellen van bedrijfsdoelen, willen we samen een duurzamere wereld bereiken. Ons stappenplan richt zich op het behalen van individuele doelen en deze omzetten in commitment.

Ontwikkeling duurzame oplossingen.

Effectieve en efficiënte wereldwijde consolidatie van zendingen.
Wij zetten ons in om het transport van zendingen efficiënt te organiseren en slim gebruik te maken van de totale beschikbare transportcapaciteit.
Wij bieden onze klanten biologisch afbreekbare krimpverpakkingen aan.

Bij het pelletiseren of ompakken van zendingen hebben we mogelijkheden om verpakkingsmaterialen te hergebruiken en te kiezen voor duurzamere verpakkingsmaterialen

Verbetering van onze papierloze operationele en boekhoudkundige processen.

Hoewel de transportsector een traditionele sector is waarin papieren documenten van groot belang zijn, evolueert de sector en komen er steeds meer digitale oplossingen beschikbaar.

Het scheiden van afval en het uitsluitend contracteren met leveranciers van groene stroom.

Het scheiden van afval en het contracteren van leveranciers van groene stroom is om twee redenen van cruciaal belang: het is beter voor het milieu en het wordt op de juiste manier verwerkt.

Investeren in de juiste behandeling en opslag van gevaarlijke goederen.

Doordat gevaarlijke stoffen een bedreiging kunnen vormen voor het milieu en de mens als er niet zorgvuldig en professioneel mee wordt omgegaan. Wij investeren tijd en middelen in de kennis van de medewerkers die betrokken zijn bij DG-zendingen. Onze magazijnen zijn uitgerust met veilige en beveiligde opslagfaciliteiten. Bovendien werken wij samen met professionals op dit gebied, om ervoor te zorgen dat onze DG-behandeling aan de hoogste standaarden voldoet.

Pilots met klanten opzetten met elektrische wagens.

Investeren in elektrische mobiliteit. 
Wij zijn enorm trots op onze milieubewuste partners met wie we kunnen samenwerken om duurzame oplossingen te implementeren, zodat we klantpilots kunnen opzetten van het transporteren middels elektrische wagens.

Effectiever en efficiënter.

Alternatieve modaliteiten en multimodale logistieke oplossingen staan altijd op onze watchlist.

Deelnemen aan programma's voor duurzame biobrandstof van luchtvaartmaatschappijen.

Wij streven naar een groene logistiek.
Om de toekomst van de commerciële luchtvaart veilig te stellen, is de overstap van fossiele brandstoffen naar biobrandstoffen een topprioriteit. Biobrandstof kan de koolstofuitstoot tot 80% verminderen in vergelijking met fossiele brandstof.

Wij lopen voorop.

Als wereldwijd expediteur willen wij het voortouw nemen voor vele anderen in de sector.

Gepersonaliseerd CO2 rapport

Denk groen, handel duurzaam

Het doel van de procedure is om de maatregelen te evalueren die zijn genomen om onze milieuprestaties te verbeteren. Een intern onderzoeksteam onderzoekt de CO2-uitstoot van BGL in 2021 en zal in opdracht van onze klanten de CO2-uitstoot tijdens het vervoer van goederen blijven monitoren.

Meten van onze prestaties.

Door te monitoren, meten, analyseren en verbeteren voldoen wij aantoonbaar aan de eisen die wij stellen aan ons serviceniveau, onze kwaliteitsprocedures en ons milieumanagementsysteem.

Wij zijn sinds 2010 ISO 9001:2015 gecertificeerd en sinds 2015 ISO 14001:2015 gecertificeerd en werken continu aan het verbeteren en door ontwikkelen van onze procedures. Om onze doelen te realiseren, heeft BGL een team ontwikkeld van toegewijde en bekwame professionals die een volledig geïntegreerd IT-platform bedienen, gericht op een uitstekende uitvoering van onze opdrachten.

Duurzaamheid en duurzame innovaties zijn belangrijk voor elk individu op aarde. Wij committeren ons ertoe ons steentje bij te dragen.